הנחה מארנונה כללית למחזיק בנכס

 

לקוח יקר,

 

הנחה מארנונה ניתנת ל"מחזיק" בנכס לפי החוק ובהתאם להחלטת מועצת העירייה.

התנאים לקבלת הנחה:

מי שרשום כמתגורר בעיר אחרת, עליו להמציא אישור מאותה רשות לפיו אינו מקבל אצלה הנחה מארנונה, בתקופה לגביה מבוקשת ההנחה.