הנחה מארנונה למשרת מילואים פעיל

 

תושב/ת נכבד/ה

                                                                                               

בהתאם לאישור מועצת העיר מס' 72/13 (1073), ובכפוף לתקנה 13 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג – 1993, מעניקה העירייה הנחה בשיעור של 5% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה בשנת התקציב 2020, למחזיק נכס מסוג דירת מגורים, שהוא חייל מילואים פעיל.

 

הגדרת חייל מילואים פעיל

"חייל מילואים פעיל" – חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה שנתן לו צבא הגנה לישראל או באישור תקף שנתן לו צבא הגנה לישראל על כך שהוא משרת מילואים פעיל.