הנחה מארנונה להורה עצמאי

 

תושב/ת נכבד/ת,

 

הורה עצמאי זכאי להנחה מארנונה כמפורט להלן:

הורה עצמאי, כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, לילד המתגורר איתו/ה המשרת/ת שירות סדיר, כהגדרתו בחוק שירות הביטחון (נוסח משולב) התשמ"ו 1986, כל עוד הוא/היא משרת/ת בפועל כאמור, ובתנאי שגילו/ה אינו עולה על 21 שנים או מתנדב/ת בשרות לאומי ושגילו/ה אינו עולה על 21 שנים – זכאי להנחה בשיעור 20%.