הנחה מארנונה לחייל/ת בשירות חובה או שירות לאומי

 

תושב/ת נכבד/ה

                                                                                               

לקוח יקר,

הנחה מארנונה ניתנת ל"מחזיק" בנכס לפי החוק ובהתאם להחלטת מועצת העירייה.

התנאים לקבלת הנחה:

מי שרשום כמתגורר בעיר אחרת, עליו להמציא אישור מאותה רשות לפיו אינו מקבל אצלה הנחה מארנונה, בתקופה לגביה מבוקשת ההנחה.

 

חייל/ת בשירות חובה או שירות לאומי זכאי/ת להנחה מארנונה כמפורט להלן:

 

חייל/ת בשירות חובה/לאומי המחזיק/ה ומתגורר/ת בדירה זכאי/ת להנחה בשיעור של 100% עד 70/90 מ"ר מגודל הנכס, בהתאם למספר הנפשות המתגוררים בנכס בגינו מבוקשת ההנחה כאמור.

***ההנחה תינתן גם למשפחה המקבלת תשלומי משפחה בגין החייל/ת המשרת/ת.

חייל/ת בשירות חובה בלבד זכאי/ת להמשך הנחה לתקופה של עד 4 חודשים מתום השירות הצבאי.