קריטריונים לקבלת כרטיס תושב אילת

 

 

 רשאי לקבל כרטיס תושב אילת, מי שכתובתו בתעודת הזהות הינה – אילת.

 

 

 תושבים שטרם מלאו להם שלושה חודשים מיום שינוי הכתובת בתעודת הזהות ויגישו את המסמכים הרשומים מטה יהיו זכאים לקבלת תעודת תושב: 

 

תוקף כרטיס תושב

 

  עבור תושב חדש עד 5 שנים באילת, יהיה הכרטיס תקף לשנה מיום הוצאתו

עבור תושב מעל 5 שנים יהיה הכרטיס תקף לשנתיים עד תאריך יום ההולדת

עבור מייסדי וותיקי אילת המתגוררים באילת משנת 1964 – 1953, יהיה הכרטיס תקף ל – 10 שנים

עבור פנסיונר גיל המחזיק כרטיס "אזרח ותיק" ומתגורר באילת מעל 5 שנים יהיה הכרטיס תקף ל- 5 שנים

ניתן להנפיק כרטיס תושב אילת החל מגיל 12